การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้น ม.1

อาจารย์ผู้สอน นายวัฒนา  ก้องแดนไพร  E-mail : kru-eddy@hotmail.com , sample111@windowslive.com
เนื้อหารายวิชา :
จุดประสงค์รายวิชา :

1.  นักเรียนมีความรู้เข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2.  นักเรียนสามารถบอกลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3.  นักเรียนสามารถบอกผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้

4.  นักเรียนสามารถบอกความหมายและประโยชน์ของข้อมูลได้

5.  นักเรียนสามารถบอกความหมายและประโยชน์ของการจัดการสารสนเทศได้

6.  นักเรียนสามารถอธิบายถึงลักษณะของสารสนเทศได้

7.  นักเรียนสามารถบอกความหมายและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ได้

8.  นักเรียนสามารถแทนข้อมูลของคอมพิวเตอร์ได้

9.  นักเรียนบอกความหมาย ประเภทของอุปกรณ์และอธิบายลักษณะการทำงานของหน่วยรับเข้าได้

10.  นักเรียนบอกความหมาย ประเภทของอุปกรณ์และอธิบายลักษณะการทำงานของหน่วยประมวลผลกลางได้

11.   นักเรียนบอกความหมาย ประเภทของอุปกรณ์และอธิบายลักษณะการทำงานของหน่วยความจำได้

12.   นักเรียนบอกความหมาย ประเภทของอุปกรณ์และอธิบายลักษณะการทำงานของหน่วยส่งออกได้

13.   นักเรียนบอกความหมาย ประเภทของอุปกรณ์และอธิบายลักษณะการทำงานของหน่วยเก็บข้อมูลได้

14.   นักเรียนมีทักษะในการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง

15.   นักเรียนมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

แนวข้อสอบม.1

1.ให้นักเรียนเขียนวิธีการแทรกลายน้ำลงในโปรแกรม Microsoft office word2007 มาให้เข้าใจ

2.ให้นักเรียนบอกหน้าที่ของส่วนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์มาให้เข้าใจ

– หน่วยรับข้อมูล มีหน้าที่
– หน่วยประมวลผลกลาง มีหน้าที่
– หน่วยความจำหลัก มีหน้าที่
– หน่วยแสดงผล มีหน้าที่
– หน่วยความจำสำรอง มีหน้าที่

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s