แบบฟอร์มการเขียนจดหมายลาครู

download แบบฟอร์มจดหมายลา

จดหมายลาครู ตัวอย่าง การเขียนจดหมายลาครู จดหมายลาป่วย เมื่อเกิดเจ็บป่วย หรือมีกิจธุระจำเป็นที่ไม่สามารถไปเรียนได้ เราสามารถส่งจดหมายเพื่อขอลาครูได้ โดยทางเวปรักจังได้นำ ตัวอย่างการเขียนจดหมายลาครู มาไว้ให้นักเรียน นักศึกษาที่มีความจำเป็นไม่สามารถไปเรียนได้ ไว้เป็นตัวอย่าง

สิ่งที่ควรทำเมื่อต้องการเขียน จดหมายลาครู

  1. ควรใช้กระดาษที่สุภาพ เช่นกระดาษเขียนจดหมายสีขาว ไม่ขาด ไม่ยับ หรือ กระดาษ A4 ในกรณี พิมพ์จดหมาย
  2. ในการเขียน ควรเขียนด้วยตัวบรรจง ส่วนการปริ้นท์ ให้ปริ้นให้ตรงตามที่จัดตำแหน่งไว้
  3. ควรใช้ข้อความที่สุภาพ ได้ใจความชัดเจน และกระจ่าง

แบบฟอร์มการเขียนจดหมายลาครู

  1. มุมขวาบนด้านขวา ให้เขียนที่อยู่ของผู้เขียน
  2. เขียนวัน เดือน ปี ที่เขียนจดหมาย ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ
  3. คำขึ้นต้น เว้นระยะคั่นหน้ากระดาษ 1นิ้ว
  4. เนื้อหา เริ่มเขียนโดยย่อหน้าเล็กน้อย โดยเขียนบอกสาเหตุ และบอกระยะเวลาการลา
  5. คำลงท้าย และชื่อผู้ลา อยู่ตรงกับวันเดือนปีที่เขียน
  6. คำรับรองของผู้ปกครอง ให้เขียนตรงกับคำขึ้นต้นแล้วให้ผู้ปกครองลงชื่อกำกับไว้

ข้้นตอนการเขียนจดหมายลาครู

เริ่มเขียน : ตามหนังสือให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษด้านซ้ายประมาณ 1 นิ้วครึ่ง (แต่ผมว่าใช้กับเอ 4 แล้วเหลือที่ว่างเยอะเกินไป ใครจะเอา 1 นิ้วก็ได้ครับตามอัธยาศัย) จากนั้นแแบ่งกระดาษ ทั้งแผ่นออกเป็น 4 ส่วน ตามความกว้างของกระดาษ (ไม่จำเป็นต้องพับก็ได้ กะเอาด้วยสายตาหรือจะตีเส้นดินสอแล้วลบทีหลังก็แล้วแต่) ผมจะอ้างอิงถึงโดยใช้คำว่าเส้นที่ 1 2  3 และ 4 ตามรูปข้างล่าง

เริ่มเขียนที่อยู่ที่เส้นที่ 4 จากนั้นบรรทัดใต้ที่อยู่เขียนวันที่ที่เส้นที่ 3  เว้นระยะลงมาให้ห่างสักหน่อย แล้วเขียนคำขึ้นต้นให้ชิดเส้นที่ 1 เลย จากนั้นก็ขึ้นบรรทัดใหม่ แล้วเริ่มเขียนเนื้อความ บรรทัดแรกของแต่ละย่อหน้าของเนื้อความให้เริ่มที่เส้นที่ 2 (ตามหนังสือบอกไว้แบบนั้น แต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ต้องเข้าไปลึกขนาดนั้นก็ได้ครับ ลองกะดูให้ดูเรียบร้อยก็พอ) ซึ่งตรงนี้กะประมาณเอาเองก็ได้ครับ เพราะผมก็ไม่ได้พับกระดาษนะตอนเขียน หรือถ้าจะพิมพ์ ก็ใช้ 1 Tab เอา ประมาณให้ได้ใกล้ๆตัวอย่างด้านบน

หลังจากเนื้อความเสร็จแล้ว เริ่มคำลงท้าย ก็เว้นระยะคำลงท้ายถอยลงไปจากเส้นที่ 3 สัก 1 เซนติเมตร หรือก็คืิอเยื้องกับวันที่นิดหน่อย ตอนลงลายมือชื่อก็ขยับเข้าไปข้างในอีกเล็กน้อย (ตีเสียว่า 1 Tab ถ้าพิมพ์)สำหรับคำรับรอง เขียนชิดเส้นที่ 1 เหมือนกัน การลงชื่อก็เหมือนกับตอนลงชื่อเราเองครับ และควรวงเล็บตำแหน่ง(ถ้ามี)ไว้ใต้ลายมือชื่อด้วย ในส่วนของคำรับรอง ผมเองไม่ค่อยแน่ใจว่าถ้าลางานบริษัทที่ต้องเขียนจดหมายจะต้องมีใครรับรองหรือเปล่า อันนี้ต้องฝากไปศึกษาข้อมูลเองนะครับ

สำหรับระยะห่างระหว่างบรรทัด ตรงนี้ขอกล่าวถึงรวมๆนะครับ เพราะเป็นเรื่องของทั้งหน้า ไม่จำเป็นต้องทำระยะห่างตามตัวอย่างก็ได้ ถ้าคิดว่าเนื้อหาแผ่ขยายไปกว้างๆ แล้วดูดีกว่าจะเพิ่มระยะระหว่างบรรทัดก็ได้ครับ อย่างไรก็ตามระยะห่างระหว่างบรรทัดของข้อมูลต่างประเภท (ที่อยู่กับวันที่, วันที่กับคำขึ้นต้น ฯลฯ) ควรจะมากกว่าระยะห่างระหว่างบรรทัดของข้อมูลประเภทเดียวกัน (ที่อยู่บรรทัดที่ 1 กับ 2 หรือเนื้อความแต่ละบรรทัด ฯลฯ) ตรงจุดนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะเข้าใจอยู่แล้ว เพราะการเขียนจดหมายในลักษณะนี้ควรทำให้ออกมาดูดีและเรียบร้อย ซึ่งเป็นการทำให้เห็นว่าเรามีความใส่ใจและเห็นความสำคัญในการแจ้งให้ทราบว่าลาหยุดครับ

เมื่อเขียนจดหมายเสร็จแล้ว ก็ควรจะใส่ซองให้เรียบร้อย ใช้ซองจดหมายธรรมดาทั่วไป พับจดหมายใส่ซองให้เรียบร้อย การจ่าหน้าซองก็สามารถยกคำขึ้นต้นมาเขียนได้เลยครับ ใช้แค่เพียง “เรียน …………………………” ตามปกติ เพราะเราเป็นคนนำไปวางด้วยตนเอง ถ้าไม่สามารถหาซองได้ก็พับให้เรียบร้อยแล้วจึงนำไปวางครับ

ต้องการตัวอย่างการเขียนจริงมั้ยครับ? ไม่ต้องการผมก็จะใส่ให้อยู่ดี (แล้วจะถามทำไมละเนี่ย – -”)

ตัวอย่างจดหมายลาป่วย:

หลักๆ จดหมายประเภทนี้เราจะต้องบอกอาการป่วยของเรา และพูดถึงเหตุผลว่าทำไมจึงไม่สามารถไปเรียนได้ตามปกติ (ในกรณีนี้คือหมอให้หยุด) ถ้าหากหยุดเรียนเป็นเวลานานๆ ตามระเบียบส่วนใหญ่จะต้องแนบใบรับรองแพทย์มาด้วย ซึ่งถ้าไปพบแพทย์แล้วรู้ว่าต้องหยุดเกินสองวันก็ควรจะขอและแนบไปพร้อมกับจดหมายด้วยเลยครับ เป็นหลักฐานยืนยันได้แน่นอนมากกว่า

ตัวอย่างจดหมายลากิจ:

จดหมายลากิจ ควรจะแจ้งกิจธุระที่เราจำเป็นต้องไปทำ ถ้าเป็นไปได้ก็ควรพูดถึงความจำเป็นไว้อย่างชัดเจน แล้วก็ควรจะบอกระยะเวลาไว้ด้วยตามตัวอย่างด้านบนครับ

 

ขอขอบคุณ www.trueplookpanya.com
โฆษณา

4 responses to “แบบฟอร์มการเขียนจดหมายลาครู

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s