แนวข้อสอบ V-Net

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพประเภทวิชาพณิชยการ

1.วิชาประมวลผลคำ

2.วิชาบัญชีเบื้องต้น

3.วิชาการขาย1

หมวดวิชาสมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพ

4.วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

5.วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

6.วิชาการเงินส่วนบุคคล

7.วิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม

หมวดวิชาสมรรถนะเพื่อการเรียนรู้

8.ความสามารถในการอ่าน_เขียน_การคิด_วิเคราะห์

9.ตรรกะ_ความมีเหตุมีผลและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

หมวดวิชาสมรรถนะพื้นฐาน

10.ภาษาไทยเพื้องานอาชีพ

11.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

12.วิถีธรรมวิถีไทย

13.วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

14.คณิตศาสตร์ประยุกต์

15.พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

16.ความรู้เรื่องict

ขอขอบคุณ ที่มา : โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ ที่อยู่ 98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม (เจ็ดยอด) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.(053)210057-8 Fax : (053)225181
© 2001-2010 Copyright by Lanna Commercial College. All rights reserved
http://www.lcc.ac.th/v-net/vnet.php

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s