กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการวาดภาพ”อนาคตประเทศไทยที่ใฝ่ฝัน”


กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการส่งผ่านจินตนาการด้วยภาพวาดในห้วข้อ “อนาคตประเทศไทยที่ใฝ่ฝัน” เปิดเวทีให้เยาวชนไทยได้ถ่ายทอดแนวคิด ทัศนคติ และวิสัยทัศน์ สะท้อนภาพสังคมในปัจจุบัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศตามความมุ่งหวังอย่างยั่งยืนผ่านจินตนาการทาง ศิลปะการวาดภาพ ซึ่งกิจกรรมประกวดวาดภาพในครั้งนี้ แบ่งประเภทการประกวดออกเป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย
1) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 (3 รางวัล)
2) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (6 รางวัล)
3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( 3 รางวัล)
4) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และ ปวช.
5) ระดับอุดมศึกา (ปวส. และปริญญาตรี)
ซึ่งรวมเงินรางวัลจากการประกวดในครั้งนี้เป็นมูลค่า 522,000 บาท นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจ สามารถส่งผลงานที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือ และความคิดสร้างสรรค์ของตนเองลงบนกระดาษ ไม่จำกัดวัสดุที่ใช้วาดภาพ ซึ่งอาจจะเป็น ดินสอสี สีน้ำ สีเทียน สีโปสเตอร์ พื้นภาพจะต้องเป็นกระดาษ 80 ปอนด์ขึ้นไป หรือผ้าใบสำหรับเขียนรูป ตามขนาดที่กำหนด พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกระดับชั้น สถาบันการศึกษา ชื่อภาพ แนวความคิด เทคนิค ขนาด ที่ด้านหลังภาพ เป็นผลงานที่ไม่เคยผ่านการประกวด ไม่ลอกเลียนแบบผู้ใด มาที่วิทยาลัยเพาะช่าง ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 86 ถ.ตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ทั้งทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเอง ภายในวันที่ 7 ก.ย. 55 และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในวันที่ 14 ก.ย. 55 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ 1579 หรือเว็บไซต์ http://www.moe.go.th

สนใจดาวน์โหลดเอกสาร วาดภาพ

ที่มา : http://www.moc.moe.go.th/ViewContent.aspx?ID=4249

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s